На 7 декември 2022 г. се проведе съвместно събитие на Сдружение Клуб Отбранителна Индустрия и Индийско-българска бизнес камара, на което бяха представени възможностите и областите за бизнес сътрудничество между България и Индия.

Н.Пр. г-н Санджай Рана – Извънреден и пълномощен посланик на Република Индия в Република България отбеляза, че Индия е една от водещите световни икономики с голям и разрастващ се пазар, нарастваща квалифицирана работна ръка и силен демографски дивидент.

В своята презентация, г-н Калин Радев – Председател на УС на Индийско-българска бизнес камара посочи предимствата, които членството в Камарата дава, както за български фирми, желаещи да навлязат на индийския пазар, така и за индийски, желаещи да инвестират в България и наблегна на стратегическото географско положение на България в центъра на Югоизточна Европа като пресичаща точка между главния поток от стоки от Изток/Запад към и от Азия.

На срещата присъстваха представители на над 150 компании от отбранителната индустрия, машиностроене, ИТ, строителство, транспорт и др.